Reklama

Kto może uczestniczyć w inicjatywie Study Tours to Poland?
W programie Study Tours to Poland mogą wziąć udział studenci:

  • między 18 a 21 rokiem życia
  • studiujący na Białorusi, Ukrainie, Mołdawii lub w Federacji Rosyjskiej (obwód kaliningradzki i obwód leningradzki oraz St.Petersburg, obwód nowogrodzki) - obywatele tych krajów, wyróżniający się w nauce i działalności społecznej.

Nie mówię po polsku, czy mam szanse wziąć udzial w programie?
Oczywiście tak! Znajomość języka polskiego nie jest warunkiem uczestnictwa w programie.

Jakie są terminy przyjazdu?
Termin wizyty zależy od organizacji przyjmującej studenta. Kolejne wizyty odbędą się w kwietniu i maju  2012 roku.

Gdzie można znaleźć wnioski aplikacyjne?
Najprościej - na stronie domowej www.studytours.pl w dziale STUDENCI / REKRUTACJA UCZESTNIKÓW.

W jakim języku wypełniać formularz aplikacyjny?
Formularz aplikacyjny wypełniamy w swoim języku ojczystym: po ukraińsku, białorusku lub rosyjsku. Nie ma potrzeby wypełniania go po angielsku czy po polsku - znajomość tych języków nie jest niezbędna do wzięcia udziału w programie.

Jak mam opisać w formularzu swoje doświadczenie w działalności społecznej - wystarczy wymienić nazwy organizacji czy opisać swoje działania?
We wszystkich punktach formularza warto napisać o sobie coś więcej - aby dać Komisji Rekrutacyjnej jak najlepszą możliwość oceny kandydata. Piszcie więc, w jakiej organizacji i jak długo działacie, czym możecie się pochwalić, jakie są Wasze największe osiągnięcia.
Zachęcamy również, aby w eseju opisać szczegółowo na temat tego dlaczego chcecie przyjechać na wizytę studyjną do Polski.
Innymi słowy - dajcie się poznać!

Co oznacza instrukcja do listu rekomendacyjnego?
Instrukcja przeznaczona jest dla piszącego list rekomendacyjny. Ma być dla niego wskazówką na temat tego, co powinien zawrzeć w liście. Instrukcja wskazuje, że rekomendujący powinien napisać: jaka jest jego funkcja, kim jest dla kandydata, jak długo zna kandydata. Następnie prosimy w instrukcji o opisanie umiejętności i doświadczenia kandydata lub wskazanie, dlaczego rekomendujący poleca kandydata jako uczestnika Study Tours to Poland.

Jak powinien wyglądać list rekomendacyjny?
List służy temu, aby uwiarygodnić Twoją kandydaturę do udziału w programie, potwierdzić, że jesteś kandydatem wartym uwagi. List może wystawić  lider Twojej organizacji, przewodniczący samorządu studenckiego, radny miejski, itp. List nie może być wystawiony przez członków najbliższej rodziny.

Skan którego z paszportów powinnam załączyć? Które strony powinny być zeskanowane?
Załączyć należy skan paszportu zagranicznego - stronę ze zdjęciem i datą urodzenia.

Czy aplikację można przesłać e-mailem?
Nie. Możliwe jest jedynie wypełnienia aplikacji online.

Co konkretnie będzie się działo podczas pobytu w Polsce?
Studentów będzie przyjmować kilka doświadczonych polskich organizacji pozarządowych, wybranych w drodze konkursu. W programach wizyt - przygotowanych przez każdą z tych organizacji indywidualnie - znalazły się:

  • wykłady
  • spotkania z ciekawymi ludźmi, którzy w znaczący sposób wpływają na życie publiczne w Polsce. Są to, na przykład Róża Thun, prezes największej polskiej organizacji proeuroejskiej, Olga Tokarczuk - znana polska pisarka, a także ministrowie i urzędnicy najwyższego szczebla, dziennikarze i publicyści największych gazet i tygodników.
  • Warsztaty, debaty i dyskusje - mają na celu wzajemne poznanie się, możliwość wymiany poglądów i opinii na sprawy publiczne, współpracę Polski z jej sąsiadami, możliwości współpracy ponad granicami.
  • wizyty w polskim parlamencie, ministerstwach, urzędach, ale także instytucjach samorządu lokalnego: prezydentami odwiedzanych miast, parlamentarzystami i radnymi Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Gdańska i Olsztyna.
  • spotkania ze środowiskiem akademickim: samorządami studentów, stowarzyszeniami i bractwami studenckimi.

Czy podczas wizyty studyjnej przewidziane są zajęcia na uczelniach?
Niekoniecznie. Celem wizyty jest poznanie polskiego środowiska studenckiego, naukowego i pozarządowego. Programy organizacji przyjmujących studentów przygotowały wykłady ciekawych ludzi na temat Polski, jej sąsiadów, Unii Europejskiej, itp. Natomiast nie jest naszym zamiarem organizowanie regularnych zajęć i wykładów na uczelniach.

Czy w ramach programu można wybrać specjalizację wizyty (np. prawniczą, medyczną, itp)?
W ramach programu Study Tours to Poland nie ma specjalizacji, ponieważ wizyty nie mają charakteru stażu naukowego.
Mają służyć zapoznaniu się z Polską akademicką, studencką i pozarządową. Mają pomóc Wam dotrzeć do tego, czym żyją młodzi, aktywni Polacy, wokół jakich spraw się organizują, co mają do zaoferowania innym.

 

Polish (Poland)Russian (CIS)БеларускаяUkrainian (UA)English (United Kingdom)
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama