Reklama

Kto może uczestniczyć w inicjatywie Study Tours to Poland?
W programie Study Tours to Poland mogą wziąć udział studenci:

  • między 18 a 21 rokiem życia
  • studiujący na Białorusi, Ukrainie, Mołdawii lub w Federacji Rosyjskiej (obwód kaliningradzki i obwód leningradzki oraz St.Petersburg, obwód nowogrodzki) - obywatele tych krajów, wyróżniający się w nauce i działalności społecznej.

Nie mówię po polsku, czy mam szanse wziąć udzial w programie?
Oczywiście tak! Znajomość języka polskiego nie jest warunkiem uczestnictwa w programie.

Jakie są terminy przyjazdu?
Termin wizyty zależy od organizacji przyjmującej studenta. Kolejne wizyty odbędą się w kwietniu i maju  2012 roku.

Gdzie można znaleźć wnioski aplikacyjne?
Najprościej - na stronie domowej www.studytours.pl w dziale STUDENCI / REKRUTACJA UCZESTNIKÓW.

W jakim języku wypełniać formularz aplikacyjny?
Formularz aplikacyjny wypełniamy w swoim języku ojczystym: po ukraińsku, białorusku lub rosyjsku. Nie ma potrzeby wypełniania go po angielsku czy po polsku - znajomość tych języków nie jest niezbędna do wzięcia udziału w programie.

Jak mam opisać w formularzu swoje doświadczenie w działalności społecznej - wystarczy wymienić nazwy organizacji czy opisać swoje działania?
We wszystkich punktach formularza warto napisać o sobie coś więcej - aby dać Komisji Rekrutacyjnej jak najlepszą możliwość oceny kandydata. Piszcie więc, w jakiej organizacji i jak długo działacie, czym możecie się pochwalić, jakie są Wasze największe osiągnięcia.
Zachęcamy również, aby w eseju opisać szczegółowo na temat tego dlaczego chcecie przyjechać na wizytę studyjną do Polski.
Innymi słowy - dajcie się poznać!

Co oznacza instrukcja do listu rekomendacyjnego?
Instrukcja przeznaczona jest dla piszącego list rekomendacyjny. Ma być dla niego wskazówką na temat tego, co powinien zawrzeć w liście. Instrukcja wskazuje, że rekomendujący powinien napisać: jaka jest jego funkcja, kim jest dla kandydata, jak długo zna kandydata. Następnie prosimy w instrukcji o opisanie umiejętności i doświadczenia kandydata lub wskazanie, dlaczego rekomendujący poleca kandydata jako uczestnika Study Tours to Poland.

Jak powinien wyglądać list rekomendacyjny?
List służy temu, aby uwiarygodnić Twoją kandydaturę do udziału w programie, potwierdzić, że jesteś kandydatem wartym uwagi. List może wystawić  lider Twojej organizacji, przewodniczący samorządu studenckiego, radny miejski, itp. List nie może być wystawiony przez członków najbliższej rodziny.

Skan którego z paszportów powinnam załączyć? Które strony powinny być zeskanowane?
Załączyć należy skan paszportu zagranicznego - stronę ze zdjęciem i datą urodzenia.

Czy aplikację można przesłać e-mailem?
Nie. Możliwe jest jedynie wypełnienia aplikacji online.

Co konkretnie będzie się działo podczas pobytu w Polsce?
Studentów będzie przyjmować kilka doświadczonych polskich organizacji pozarządowych, wybranych w drodze konkursu. W programach wizyt - przygotowanych przez każdą z tych organizacji indywidualnie - znalazły się:

  • wykłady
  • spotkania z ciekawymi ludźmi, którzy w znaczący sposób wpływają na życie publiczne w Polsce. Są to, na przykład Róża Thun, prezes największej polskiej organizacji proeuroejskiej, Olga Tokarczuk - znana polska pisarka, a także ministrowie i urzędnicy najwyższego szczebla, dziennikarze i publicyści największych gazet i tygodników.
  • Warsztaty, debaty i dyskusje - mają na celu wzajemne poznanie się, możliwość wymiany poglądów i opinii na sprawy publiczne, współpracę Polski z jej sąsiadami, możliwości współpracy ponad granicami.
  • wizyty w polskim parlamencie, ministerstwach, urzędach, ale także instytucjach samorządu lokalnego: prezydentami odwiedzanych miast, parlamentarzystami i radnymi Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Gdańska i Olsztyna.
  • spotkania ze środowiskiem akademickim: samorządami studentów, stowarzyszeniami i bractwami studenckimi.

Czy podczas wizyty studyjnej przewidziane są zajęcia na uczelniach?
Niekoniecznie. Celem wizyty jest poznanie polskiego środowiska studenckiego, naukowego i pozarządowego. Programy organizacji przyjmujących studentów przygotowały wykłady ciekawych ludzi na temat Polski, jej sąsiadów, Unii Europejskiej, itp. Natomiast nie jest naszym zamiarem organizowanie regularnych zajęć i wykładów na uczelniach.

Czy w ramach programu można wybrać specjalizację wizyty (np. prawniczą, medyczną, itp)?
W ramach programu Study Tours to Poland nie ma specjalizacji, ponieważ wizyty nie mają charakteru stażu naukowego.
Mają służyć zapoznaniu się z Polską akademicką, studencką i pozarządową. Mają pomóc Wam dotrzeć do tego, czym żyją młodzi, aktywni Polacy, wokół jakich spraw się organizują, co mają do zaoferowania innym.

 

Polish (Poland)Russian (CIS)БеларускаяUkrainian (UA)English (United Kingdom)
Reklama
Reklama
Reklama