STP dla studentów w pigułce

Study Tours to Poland STP dla studentów jest jednym z pierwszych cyklicznych polskich programów edukacyjnych skierowanych do młodzieży studenckiej z Europy Wschodniej. W jego ramach studenci z Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainy biorą udział w wizytach studyjnych w Polsce.

Studenci aplikują do udziału w Programie indywidualnie w ramach konkursu. Wizyty odbywają się w kilkunastosobowych grupach dwa razy w roku – wiosną i jesienią. W ramach Programu Polskę odwiedza rocznie ponad 200 osób.

Celem STP dla studentów jest pokazanie różnych aspektów życia w Polsce, przedstawienie mechanizmów przemian systemowych i modernizacji a także doświadczenia obecności w strukturach europejskich. Bardzo ważne jest również poznawanie sektora pozarządowego i wszelkich form aktywności obywatelskich.

Program wizyt studentów obejmuje:

Spotkania z liderami życia publicznego w Polsce

Wizyty i dyskusje w urzędach i instytucjach publicznych

Poznanie kultury i historii Polski.

Pokazanie specyfiki regionów

Wizyty w redakcjach gazet lub rozgłośni radiowych i telewizyjnych, spotkania z dziennikarzami

Prezentacje organizacji pozarządowych, ich miejsca w społeczeństwie, dialogu z władzami różnych szczebli oraz działania na rzecz wspólnot lokalnych

Prezentacje innowacji w biznesie i aktywności gospodarczej

Spotkania z przedstawicielami środowisk akademickich – władzami uczelni, nauczycielami akademickimi i studentami, form aktywności społecznej studentów

Ważnym źródłem inspiracji jest kontakt z innymi członkami grupy. Wspólny pobyt osób z różnych krajów czy regionów umożliwia nie tylko poznanie Polski, ale także wzajemne poznanie się, przyjrzenie się zarówno odmienności i różnorodności jak i elementom wspólnym dla naszej części Europy. W skład każdej z grup wchodzą studenci z Białorusi, Mołdawii, Ukrainy oraz Rosji.

Wizyty studyjne są przygotowywane i realizowane przez doświadczone polskie organizacje pozarządowe, wyłaniane w drodze konkursu. Dotychczas studenci gościli między innymi w: Białymstoku, Gdańsku, Gdyni, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Nowym Sączu, Olsztynie, Poznaniu, Szczecinie, Świętochłowicach, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu.

Kiedy i jak aplikować na STP?

Do udziału w STP zapraszani są studenci z Białorusi, Mołdawii Rosji i Ukrainy. Rekrutację do edycji wiosennej prowadzimy na przełomie grudnia i stycznia, zaś do edycji jesiennej – na przełomie czerwca i lipca

Bieżące informacje na temat rekrutacji dostępne są na stronie internetowej, fan page STP na Facebooku oraz Instagramie.

W STP mogą uczestniczyć:

  • osoby w wieku 18-21 lat, zaś w przypadków kandydatów z Mołdawii – 18-22 lat;
  • obywatele Białorusi, Mołdawii, Ukrainy i Rosji (obwód kaliningradzki, nowogrodzki, woroneski, leningradzki i Sankt-Petersburg, moskiewski i Moskwa )
  • osoby studiujący w wymienionych powyżej krajach i obwodach;
  • studenci posiadający ważny paszport.
  • osoby, które nie były jeszcze uczestnikami STP dla studentów

Regulamin udziału w STP znajduje się TUTAJ

Zakończyła się rekrutacja na wizyty wiosenne 2019.

Zapraszamy do rekrutacji na wizyty jesienne 2019. Więcej informacji pojawi się wkrótce na stronie internetowej oraz Facebooku.

kalendarz rekrutacji

FAQ

Czy warunkiem koniecznym udziału w konkursie jest posiadanie ważnego paszportu?

Tak. Jest to dokument niezbędny do spełnienia formalnych warunków udziału w konkursie.

Czy można wziąć udział w konkursie jeżeli nie spełniam kryterium wieku?

Nie można. W tym przypadku, nie ma znaczenia czy termin jest przekroczony kilka dni czy kilka miesięcy.

Czy biorąc udział w konkursie muszę spełnić łącznie wszystkie warunki formalne?

Tak. Jest to konieczne, żeby wziąć udział w konkursie.

Czy mogę wybrać miasto wizyty?

Nie. Jest to decyzja organizacji zarządzających Programem. Wizyty we wszystkich miastach mają za zadanie realizację tego samego celu i obejmują podobne zagadnienia.

Czy list rekomendacyjny może zostać napisany przez wykładowcę?

List rekomendacyjny służy lepszemu poznaniu kandydata/-tki do udziału w STP, w szczególności jego aktywności pozanaukowej i pozauczelnianej. Osiągnięcia na uczelni pokazują oceny zawarte w indeksie oraz inne informację w ankiecie. List rekomendacyjny nie powinien ich powtarzać a raczej wnosić nową wiedzę o kandydacie/-tce, o jego aktywności, cechach osobowości, pracy w grupie, zainteresowaniach itp.