Wizyta liderów samorządów lokalnych z Ukrainy

Podczas wizyty do Polski w dniach 15 – 20 września 2019 r. 15 liderów samorządów lokalnych z całej Ukrainy, członkowie zarządu Stowarzyszenia Połączonych Gromad Ukrainy, zapoznawali się z działaniem Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, najważniejszych ogólnopolskich stowarzyszeń samorządowych, a także ze strukturami regionalnymi i celowymi.

Uczestnicy spotykali się z przedstawicielami Związku Gmin Wiejskich, Związku Miast Polskich, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolskich, stowarzyszeniami celowymi i instytucjami samorządowymi Warszawy, Poznania oraz województw. Zdobyta wiedza i rozwiązania, zgodnie z deklaracją uczestników, będą pomocne w budowaniu pozycji stowarzyszeń samorządowych w Ukrainie

Nowe gromady w Ukrainie, które powstają w rezultacie realizowanej reformy samorządowej w tym kraju. Działa tam szereg dawnych stowarzyszeń samorządowych jednak żadne z nich nie reprezentowało interesów nowych gromad. W 2016 r. zostało stworzone Stowarzyszenie Połączonych Gromad Ukrainy. Liczy ono obecnie 430 członków.

KONFERENCJA: „ROK 1989 I 2019: PODOBIEŃSTWA, RÓŻNICE, WYZWANIA. POLSKIE INSPIRACJE”

26 września 2019 r., w siedzibie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności odbyła się Konferencja „Rok 1989 i 2019: podobieństwa, różnice, wyzwania. Polskie inspiracje”, która była próbą podsumowania 30-lecia transformacji ustrojowej oraz współpracy Polski z partnerami ze Wschodu. W dwóch dyskusjach panelowych, zatytułowanych „To ekonomia, głupcze!” oraz „Koniec końca historii, czyli co widać na horyzoncie?”, głos zabrali polscy, […]

Czytaj dalej…

Wizyta liderów samorządów lokalnych z Ukrainy

Podczas wizyty do Polski w dniach 15 – 20 września 2019 r. 15 liderów samorządów lokalnych z całej Ukrainy, członkowie zarządu Stowarzyszenia Połączonych Gromad Ukrainy, zapoznawali się z działaniem Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, najważniejszych ogólnopolskich stowarzyszeń samorządowych, a także ze strukturami regionalnymi i celowymi. Uczestnicy spotykali się z przedstawicielami Związku Gmin Wiejskich, Związku […]

Czytaj dalej…

Copyright © Study Tours To Poland
Projekt: Andrij Fil Realizacja: Rock The Web | Strony WWW