WIZYTA UKRAIŃSKICH EKSPERTÓW Z BRANŻY MEDYCZNEJ

Specjaliści z branży medycznej (lekarze, pielęgniarki oraz przedstawiciele władz gromad z obwodu lwowskiego, wołyńskiego i tarnopolskiego) przyjechali do Polski 27 marca i przez kolejne cztery dni poznawali zasady działania polskiego systemu opieki zdrowotnej.

Program wizyty został skonstruowany tak, żeby uczestnicy mogli poznać jak najszersze spektrum zagadnień związanych z publiczną i prywatną opieką medyczna w Polsce.  Eksperci spotkali się z dyrekcją Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Ojca Pio w Przemyślu, z pracownikami NZOZ „Rodzina” w Stróży (wiejski ośrodek zdrowia), pracownikami Przychodni Zdrowia FŁT S.A. w Kraśniku (finansowanego przez prywatną firmę), odwiedzili Stowarzyszenie Pomocy Chorym Misericordia (kompleksowy system wsparcia dla osób niepełnosprawnych, głównie dla osób z zaburzeniami psychicznymi), spotkali z dyrekcją Wydziału Zdrowia i Profilktyki Urzęd Miasta Lublin, przedstawicielką Klastra Medycznego, kierownictwem ZOZ Niemce (jeden z niewielu gminnych ośrodków zdrowia) oraz dyrekcją Lubelskiego Odziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Podczas spotkań poruszany były różne kwestie, jednak największym zainteresowaniem grupy cieszyły się kwestie dotyczące deklaracji pacjenckich (wybór lekarza, pielęgniarki środowiskowej i położnej), sposobu finansowania jednostek Podstawowej Opieki Zdrowotnej (kwestie finansowania badań, sprzętu oraz personelu), systemu szczepień (w tym kalendarz szczepień, rodzaje szczepionek dostępnych w Polsce, odpłatność za szczepienia) oraz zapewnienia 24-godzinnej opieki lekarskiej (w Polsce tzw. opieka nocna i świąteczna).

 

Wizyta studyjna ukraińskich muzealników

Między 9 a 16 czerwca gościliśmy w Polsce grupę pracowników ukraińskich muzeów. Muzea są trwałym elementem krajobrazu kulturalnego każdej społeczności. Jednak ich kształt, formy działania oraz funkcje społeczne uległy znacznej ewolucji. Powoli kończy się era muzeów rozumianych jako „magazyny artefaktów”, niekiedy niezwykle cennych a na ich miejsce pojawiają się nowoczesne instytucje kultury, które przede wszystkim […]

Czytaj dalej…

Szkoła menedżerów kultury Partnerstwa Wschodniego

Fundacja Liderzy Przemian została partnerem Instytutu Adama Mickiewicza oraz Europejskiego Centrum Solidarności przy organizacji wizyty studyjnej dla młodych menadżerów kultury z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Polski i Ukrainy. Wizyta odbyła się w ramach programu Instytutu Adama Mickiewicza Open Poland, jednym ze ścieżek którego jest projekt Culture for Local Development. Jest to projekt edukacyjny dla […]

Czytaj dalej…

Copyright © Study Tours To Poland
Projekt: Andrij Fil Realizacja: Rock The Web | Strony WWW